ตรวจสอบสถานะโดเมน Find the perfect domain name for you...

พิมพ์ข้อความในกล่องข้อความให้ตรงกับข้อความในภาพที่ปรากฏ.

TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
com 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
org 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
net 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
info 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
biz 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
asia 1 650.00บาท 650.00บาท 650.00บาท
us 1 500.00บาท 500.00บาท 500.00บาท
name 1 450.00บาท 0.00บาท N/A
mobi 1 980.00บาท 980.00บาท N/A
cc 1 980.00บาท 980.00บาท N/A
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
com 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
org 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
net 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
info 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
biz 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
asia 1 650.00บาท 650.00บาท 650.00บาท
name 1 450.00บาท 0.00บาท N/A
mobi 1 980.00บาท 980.00บาท N/A
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
asia 1 650.00บาท 650.00บาท 650.00บาท
us 1 500.00บาท 500.00บาท 500.00บาท
ws 1 650.00บาท 650.00บาท N/A
eu 1 400.00บาท 400.00บาท N/A
in 1 650.00บาท 650.00บาท N/A
cc 1 980.00บาท 980.00บาท N/A
tv 1 1500.00บาท 0.00บาท N/A
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
name 1 450.00บาท 0.00บาท N/A
ws 1 650.00บาท 650.00บาท N/A
mobi 1 980.00บาท 980.00บาท N/A
cc 1 980.00บาท 980.00บาท N/A
tv 1 1500.00บาท 0.00บาท N/A
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
name 1 450.00บาท 0.00บาท N/A
mobi 1 980.00บาท 980.00บาท N/A
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
asia 1 650.00บาท 650.00บาท 650.00บาท
us 1 500.00บาท 500.00บาท 500.00บาท
eu 1 400.00บาท 400.00บาท N/A
in 1 650.00บาท 650.00บาท N/A
tv 1 1500.00บาท 0.00บาท N/A
TLD ขั้นต่ำ(ปี) จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
com 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
org 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
net 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
info 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
biz 1 450.00บาท 450.00บาท 450.00บาท
ac.th 1 790.00บาท 790.00บาท 790.00บาท
go.th 1 790.00บาท 790.00บาท 790.00บาท
in.th 1 790.00บาท 790.00บาท 790.00บาท
or.th 1 790.00บาท 790.00บาท 790.00บาท
co.th 1 790.00บาท 790.00บาท 790.00บาท
mi.th 1 790.00บาท 790.00บาท 790.00บาท
asia 1 650.00บาท 650.00บาท 650.00บาท
us 1 500.00บาท 500.00บาท 500.00บาท
name 1 450.00บาท 0.00บาท N/A
ws 1 650.00บาท 650.00บาท N/A
eu 1 400.00บาท 400.00บาท N/A
in 1 650.00บาท 650.00บาท N/A
mobi 1 980.00บาท 980.00บาท N/A
cc 1 980.00บาท 980.00บาท N/A
tv 1 1500.00บาท 0.00บาท N/A

Powered by WHMCompleteSolution