บริการ Server คุณภาพ & จดโดเมนทุกนามสกุล

พื้นที่สำหรับเว็บทั่วไปที่ใช้แค่เพียง 1 เว็บไซต์ ฟรีโดเมน .com .net .org เมื่อใช้บริการขั้นต่ำ 1 ปี


 • Hosting 1 GB

  1,000 บาท/ปี
 • พื้นที่ 1 GB

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • สั่งซื้อ
 • Hosting 2 GB

  1,400 บาท/ปี
 • พื้นที่ 2 GB

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • สั่งซื้อ
 • Hosting 3 GB

  1,700 บาท/ปี
 • พื้นที่ 3 GB

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • สั่งซื้อ
 • Hosting 4 GB

  2,000 บาท/ปี
 • พื้นที่ 4 GB

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • สั่งซื้อ
 • Hosting 5 GB

  2,500 บาท/ปี
 • พื้นที่ 5 GB

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • สั่งซื้อ

จดโดเมนทุกนามสกุล


Domain:
นามสกุลอื่นๆเพิ่มเคิม คลิก

พื้นที่เว็บสำหรับองค์กร ที่มีความจุจำนวนมากและมีระบบจัดการเว็บไซต์ได้หลายเว็บไซต์


 • Reseller 10GB

  2,500 บาท/ปี
 • ไม่จำกัดเว็บไซต์

 • พืนที่ 10 GB

 • 1,250 บาท / 6เดือน
  2,500 บาท / 1ปี

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้
  ระบบ Backup

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • ดูรายละเอียด

 • สั่งซื้อ
 • Reseller 20GB

  4,500 บาท/ปี
 • ไม่จำกัดเว็บไซต์

 • พืนที่ 20 GB

 • 2,250 บาท / 6เดือน
  4,500 บาท / 1ปี

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้
  ระบบ Backup

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • ดูรายละเอียด

 • สั่งซื้อ
 • Reseller 30GB

  5,500 บาท/ปี
 • ไม่จำกัดเว็บไซต์

 • พืนที่ 30 GB

 • 2,750 บาท / 6เดือน
  5,500 บาท / 1ปี

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้
  ระบบ Backup

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • ดูรายละเอียด

 • สั่งซื้อ
 • Reseller 40GB

  6,500 บาท/ปี
 • ไม่จำกัดเว็บไซต์

 • พืนที่ 40 GB

 • 3,250 บาท / 6เดือน
  6,500 บาท / 1ปี

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้
  ระบบ Backup

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • ดูรายละเอียด

 • สั่งซื้อ
 • Reseller 50GB

  ฟรี
 • ไม่จำกัดเว็บไซต์

 • พืนที่ 50 GB

 • 3,500 บาท / 6เดือน
  8,000 บาท / 1ปี

 • Php 5.3 , 5.4 , 5.5
  Mysql
  ไม่จำกัด Bitrate
  ไม่จำกัดโดเมน
  จัดการ DNS ได้
  ระบบ Backup

 • รองรับ CMS ทุกระบบ

 • ดูรายละเอียด

 • สั่งซื้อ

    VPS SERVER เป็นเทคโนโลยีที่แยกเป็น SERVER ส่วนตัว สามารถบริหารจัดการ Server ลงโปรแกรมได้เอง 100% พร้อมแยกไอพี


 • VPS 100

  1,200 บาท/เดือน
  12,000 บาท/ปี
 • RAM 2 GB

 • พืนที่ 100 GB

 • OPEN VZ
  VM WARE
  ระบบ Backup

 • Support 24 ชั่วโมง

 • สั่งซื้อ
 • VPS 150

  1,500 บาท/เดือน
  15,000 บาท/ปี
 • RAM 4 GB

 • พืนที่ 150 GB

 • OPEN VZ
  VM WARE
  ระบบ Backup

 • Support 24 ชั่วโมง

 • สั่งซื้อ
 • VPS 300

  2,500 บาท/เดือน
  25,000 บาท/ปี
 • RAM 8 GB

 • พืนที่ 300 GB

 • OPEN VZ
  VM WARE
  ระบบ Backup

 • Support 24 ชั่วโมง

 • สั่งซื้อ